ข่าวสารหน่วยงาน / ประชาสัมพันธ์

เขื่อนขุนด่านปราการชล


ข่าวสารหน่วยงาน / ประชาสัมพันธ์

08 Sep 2021

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 19

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยว ขึ้นชมความสวยงามของธรรมชาติด้านบนสันเขื่อนและบริเวณทั่วๆไป ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 19

อ่านต่อ

06 Mar 2021

RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 @ขุนด่านปราการชล

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00-10.00 น. สถานที่จัดงาน เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ Organized by : บริษัท รันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

อ่านต่อ

06 Mar 2021

โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริจาคเลือด ณ คลังเลือด รพ.นครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริจาคเลือด ณ คลังเลือด รพ.นครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

06 Mar 2021

แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2562

แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2562

อ่านต่อ

06 Mar 2021

วันที่ 2สิงหาคม 2562 Mr Chang Cherng-Tzong รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ไต้หวัน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล

วันที่ 2สิงหาคม 2562 Mr Chang Cherng-Tzong รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ไต้หวัน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล

อ่านต่อ

06 Mar 2021

30กรกฎาคม 2562 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน(3ชม.)

30กรกฎาคม 2562 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน(3ชม.)

อ่านต่อ

06 Mar 2021

28กค.62 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

28กค.62 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านต่อ

06 Mar 2021

23กค 62 อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

23กค 62 อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

อ่านต่อ

06 Mar 2021

ปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1

ปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ