เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

image
เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยว ขึ้นชมความสวยงามของธรรมชาติด้านบนสันเขื่อนและบริเวณทั่วๆไป ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 19