เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

ตัวเขื่อน ประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็น เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง ( สูงสุด ) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำมีความจุ 224 ล้าน ลบม.

ประโยชน์ มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และบรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก นักท่องเที่ยวสามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน

คุณค่า เขื่อนขุนด่าน ฯ สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวนครนายกและชาวไทย

โครงการแก่งเทียมเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นสนามสลาลอมนานาชาติ เป็นแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบกา ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับโครงการ

รายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสารหน่วยงาน / ประชาสัมพันธ์

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 19

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก เปิดให้นักท่องเที่ยว ขึ้นชมความสวยงามของธรรมชาติด้านบนสันเขื่อนและบริเวณทั่วๆไป ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 19

อ่านต่อ

RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 @ขุนด่านปราการชล

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00-10.00 น. สถานที่จัดงาน เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ Organized by : บริษัท รันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

อ่านต่อ

โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริจาคเลือด ณ คลังเลือด รพ.นครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริจาคเลือด ณ คลังเลือด รพ.นครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

วีดีโอ

อนุวัต จัดให้ X เขื่อนทั่วไทย ตอน สวรรค์ของลุงยอด

อนุวัต จัดให้ X เขื่อนทั่วไทย ตอน สวรรค์ของลุงยอด

ภูกะเหรี่ยง จ.นครนายก บรรยากาศทุ่งนา ทางเดินไม้ไผ่ วิถีชีวิตบ้านนอก สบายๆ

ภูกะเหรี่ยง จ.นครนายก บรรยากาศทุ่งนา ทางเดินไม้ไผ่ วิถีชีวิตบ้านนอก สบายๆ

เช็คอิน 3 น้ำตก "แดนสวรรค์” เขื่อนขุนด่านฯ

เช็คอิน 3 น้ำตก "แดนสวรรค์” เขื่อนขุนด่านฯ

ดูทั้งหมด
เว็บไซต์แนะนำ