เขื่อนขุนด่านปราการชล

"หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙
ปริมาณน้ำ ในเขื่อนขุนด่านปราการชล
รายงานประจำวัน วันที่ 04/12/2566
ปริมาณน้ำ : 217.76 ล้าน ลบ.ม
ปริมาณน้ำ (%) : 97.22 %
น้ำไหลเข้าเขื่อน : 0.012 ล้าน ลบ.ม
ระบายน้ำรวม : 0.543 ล้าน ลบ.ม/วัน

ประชาสัมพันธ์
10 เรื่องล่าสุด
การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ธันวาคม 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน พฤศจิกายน 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ตุลาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Peace Runners 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กันยายน 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิสันติภาพชีวิตและการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม Peace Runners 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน

ประกาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปรับเวลาการเปิดให้เที่ยวชมเขื่อน และ เขาช่องลม ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น เป็นต้นไป

ประกาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปรับเวลาการเปิดให้เที่ยวชมเขื่อน และ เขาช่องลม ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2566

ข่าวสาร โครงการฯ
ขุนด่านฯ ชาแนล

13ตค.65 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครนายก ร่วมกับ โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จัดทำบุญตักบาตรบนสันเขื่อนขุนด่านฯ น้อมรำลึกถึงพ่อหลวงร.9
ชมคลิป ทั้งหมด