โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ความเป็นมาพื้นที่ตั้งโครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ 3 งาน เดิมเป็นที่ดินของนางสาวอำนวย โพธิ์เจริญ ใช้ทำนาปี ผลผลิตค่อนข้างต่ำเนื่องจากสภาพดินเป็นดินเปรี้ยว ต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ผ่านกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเ...

อ่านต่อ

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

ความเป็นมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2540 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา...

อ่านต่อ

โครงการ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล

พระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสถานที่ตั้งบ้านท่าด่าน ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายกรายละเอียดโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง จัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชล...

อ่านต่อ

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเป็นมาด้วยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไป ติดตามงานโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล เป็น ผู้บรรยายสรุปความเป็นมา พร้อมนำชมพื้นที่บริเวณโครงการ และพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ จากการตรวจ...

อ่านต่อ

ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 เรื่องเดิม   ด้วยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไป ติดตามงานโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในส่วนของกรมชลประทาน มี ผทว.ผค. เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผชช.ชป.9  ผคบ.ขุนด่านปราการชล  ผคป.นครนายก และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำ...

อ่านต่อ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. นครนายก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. นครนายก

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชาชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธราชสยามมงกุฏราชกุมารโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ รร.จปร.โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโครงการสวนเกษตรรวมใจโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโครงการศูนย์สาธิตการปลูกและขยายพันธ์หญ้าแฝก รร....

อ่านต่อ

1 - 6 of ( 6 ) records