ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567- ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าระดับสัน Spillway แล้ว ไม่สามารถระบายน้ำผ่าน Spillway ได้หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงวันเวลาและอัตราการระบายน้ำตามสถานการณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

อ่านต่อ

ประกาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปรับเวลาการเปิดให้เที่ยวชมเขื่อน และ เขาช่องลม ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น เป็นต้นไป

ประกาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปรับเวลาการเปิดให้เที่ยวชมเขื่อน และ เขาช่องลม ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น เป็นต้นไป

ประกาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปรับเวลาการเปิดให้เที่ยวชมเขื่อน และ เขาช่องลม ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น เป็นต้นไป เนื่องจากมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวจึงขออภัยในความไม่สะดวก...

อ่านต่อ

แจ้งปิดการส่งน้ำผ่าน Irrigation Outlet ในวันที่ 30 เมษายน 2566

แจ้งปิดการส่งน้ำผ่าน Irrigation Outlet ในวันที่ 30 เมษายน 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้เริ่มเปิดส่งน้ำผ่าน irraigation outlet เพื่อส่งน้ำฤดูแล้ง ประจำปี 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 และ ขอแจ้งปิดการส่งน้ำผ่าน irrigation outlet ในวันที่ 30 เมษายน 2566โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน...

อ่านต่อ

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน มีนาคม 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน มีนาคม 2566

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน มีนาคม 2566หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงวันเวลาและอัตราการระบายน้ำตามสถานการณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

อ่านต่อ

1 - 20 of ( 23 ) records