เปิดประสบการณ์ ใหม่ๆ ของการเที่ยว

เขื่อนขุนด่านปราการชล

จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำคัญแห่งใหม่ ของจังหวัดนครนายก ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชม ความยิ่งใหญ่ของเขื่อน สายน้ำ รวมถึงทำ กิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ รอบบริเวณพื้นที่เขื่อนฯ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิ การเดินป่าท่องไพร การล่องเรือ สู่ 4 น้ำตก การเล่นกีฬาทางน้ำที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น ล่องแก่ง พายเรือ คยัค แคนู ซัฟบอร์ด เเละยังมี พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวและประวัติ ที่น่าสนใจของการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร รอบๆพื้นที่ อีกเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ
บทความ มาใหม่

พบกับเรื่องราวของเราใหม่ๆ ได้ที่นี่

สมุดภาพ

ภาพบรรยากาศสวยๆ