อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด” ที่จังหวัดนครนายก อ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุได้ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำได้ 9.186 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 และแล้วเสร็จเมื่อปี 2541 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกร...

อ่านต่อ

อนิเมชั่น โครงการพระราชดำริ "โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล"

* ด้วยพระเมตตา ช่วยพลิกชีวิตชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล ความเป็นมา : ลุ่มน้ำนครนายกเป็นลุ่มน้ำสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำบางประกง ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านนา อ.ปากพลี อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีเนื้อที่ประมาณ 2430 ตาราง กม. ไหลไปประจบกับแม่น้ำป...

อ่านต่อ

1 - 8 of ( 8 ) records