>> หน้าแรก >> รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล ณ. 21 กันยายน 2566

สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล ณ. 21 กันยายน 2566