วันที่ 2สิงหาคม 2562 Mr Chang Cherng-Tzong รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ไต้หวัน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล

image

วันที่ 2สิงหาคม 2562 Mr Chang Cherng-Tzong รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ไต้หวัน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล มีนายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปรากาชล และ นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรกับ นายชุมพล เพิ่มสำราญ เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
1:1 best fake panerai watches sale for canada

canada's high grade fake tag heuer watches