"2 ทศวรรษ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้ร่มพระบารมี "

"2 ทศวรรษ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้ร่มพระบารมี "
โครงการชลประทานนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมนิทรรศการ " 2 ทศวรรษ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้ร่มพระบารมี " กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-15 ม.ย. 2565 เวลา 09:00-16:00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เขื่อนขุนด่านปราการชล (ระหว่างทางขึ้นไปบนเขื่อนฯ)
นิทรรศการฯ มีการจัดแสดงความเป็นมาของโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โมเดลจำจองเขื่อนขุนด่านปราการชล และจังหวัดนครนายก ผ่านเสียงเพลงบรรเลงพระราชนิพนธ์ และการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร ตลอดการจัดงาน
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชื่นชม นิทรรศการ "2 ทศวรรษ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้ร่มพระบารมี " 1 ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างประโยชน์มากมายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายก มากว่า 20 ปี หรือ 2 ทศวรรษ
#120ปีกรมชลประทาน
#กรมชลประทาน
แชร์ :